Varför tog Sverige initiativet i det stora nordkriget att attackera Polen utan att spela Ryssland?Ser tillbaka på nordkriget i början av 1700-talet var uppmärksamheten alltid inriktad på Rysslands uppkomst och kongressens fall. Det ignoreras vidare att den svenska armén länge har lockats till Polen och Sachsen i söder. Men utan denna internationella anti-svenska allians har Ryssland ingen chans att ta tillfället i akt att ockupera den baltiska hamnen och bygga ett enormt inflytelserikt St Petersburg.

Varför skulle Sverige därför låta Ryssland vara ett hotande Ryssland och välja att stå ensam i Centraleuropa och ens en gång knyta sig till det polska slagfältet?

Continue Reading