Contact


Kaifeng Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
Office: Furen Building, No.63-2 Hongzhuan Road, Zhengzhou, China
Tel: 0371-86138095 Fax: 0371-86138091
E-mail: advancepharm@163.com

Factory: No.1 Yunan Street, Kaifeng, China
E-mail: advancepharm@163.com