Contact us

Xuchang HengSheng Pharmaceutical Co., Ltd. 

Add: Zhangpan Fine Chemical Industrial Dictrict, Xuchang, Henan
P.C:: 461103

Tel: +86-374-5692999 5698888
Fax: +86-374-5698888

About us


Email: hengsheng@ecbasis.com