Contact us

Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd
Address:No.800 Xinchang East Road, Yulin subdistrict, Xinchang County, Zhejiang
(primary address:NO.800,Xinchang Dadao East Road,Chengguan Town,Xinchang County,Zhejiang,China)
Post :312500
For API Please Contact :
Tel: +86-575-86298518 /86298509
Fax: +86-575-86298596
E-mail: jingxin@ecbasis.com

For Formulations Please Contact :
Tel:+86-575-86175680/86177386
Fax:+86-575-86175778
E-Mail: jingxin@ecbasis.com

R & D :
Tel:+86-575-86096699
Fax:+86-575-86175076
E-Mail: jingxin@ecbasis.com